Snöröjning

Snöröjning av infarter och parkeringar

Det finns möjlighet att beställa snöröjning av egna infarter och parkeringar. Dessa ska enligt avtalet vara snöröjda inför helger, normalt eftermiddag dag före helgdag. Det är upp till enskild fastighetsägare som har behov av snöröjning av egen uppfart/parkering att beställa detta i god tid till Daniel Englund som utsetts till Reaxers representant. Beställning ska ske senast 1 oktober via mail till info@englundsoviken.se eller via telefon 0730-455148. OBS Vid beställning skall det tydligt framgå vem som beställer med faktureringsadress samt vilken fastighet det gäller.

Alla fastigheter skall vara tydligt uppmärkta med husnummer.

Tre olika nivåer har förhandlats fram.

  1. Mindre p-plats, max 3 m bredd och 10 m lång kostar 950 kr/säsong
  2. 2 p-platser och max 30 m väg kostar 1600 Kr/säsong
  3. Längre väg, eller dubbla infarter 2700 Kr/säsong

Utöver de 3 nivåerna så finns det möjlighet att komma överens om något annat, exempelvis snöröjt bara till jul eller påsk. Det finns även möjlighet att få hjälp inom andra områden exvis takskottning eller skottning av gångar med slunga.

Fastighetsägaren skall tydligt markera med snökäppar vilket område som skall snöröjas.Entreprenören tar inte nått ansvar för skador på dolda/ej uppmärkta saker på den egna tomten. Vidare kan tomtägaren bli ersättningsskyldig om saker som glömts i snön eller ej märkts upp orsakar skada på maskin/utrustning.

 
  • Besökare: 62621, idag: 0

Script logo