Gräftåns samf.

Gräftåns samfällighet behöver hjälp 
Vi behöver hjälp med 2 personer som kan ställa upp i valberedningen
Det ska vara en sammankallande och en biträdande valberedare.
Arbetet är inte så arbetstungt eller avancerat.
Det krävs en insats i Februari inför årsstämman i början av Mars där ev. val ska ske.
Mera information kan fås av avgående valberedare Lars-Erik (Lacka) Andermo på mob.
070-584 41 38
  • Besökare: 42462, idag: 6

Script logo