Sopstation

Ny entreprenad för tömning av sopor från 2024 (uppdaterat 240212)
Bergs kommun (Vatten och Miljöresurs) har tagit över ansvaret för tömning av alla sopor och förpackningar.
Dvs även våra containrar.
 
Tömning av hushållssopor (grön tunna) och kompost (brun tunna) sker varje vecka V50-V17.
Övriga veckor varannan vecka.

Containrarna (förpackningar) ska tömmas första onsdagen varje månad.
Därutöver måste tömning beställas om det blir fullt.
Larma gärna om det blir fullt till Stefan Holmström 076-788 9088
 
Miljöstationen har högsäsong (230301)
Nu står vi inför högsäsong i fjällen och så även vår miljöstation
Vi måste nu hjälpas åt att :

* Fylla alla kärlen i sopboden enl anvisningar dvs i nummerordning
  Detta för att inte få halvfulla kärl. Som ni vet betalar vi för varje tunna det finns en soppåse i.

* Endast tillhandahållna påsar som finns i sopboden ska användas till matavfall och kastas
   i nummerordning i de bruna kärlen.

* Om alla kärlen är fulla och det finns behov av att öppna sopbod 2
   Kontakta Stefan Holmström (Ordf Gräftån) på mob 076-788 9088
 
Miljöstationen har fått en städning (230129)
Bertil Åström, Bertil Danielsson Marie Karlsten och Stefan Holmström
har gjort en städning samt omdisponering av vår miljöstation
Vi har anpassat antalet gröna och bruna tunnor efter ett uppskattat behov.
Vi har satt upp nya anslag om hur kärlen ska fyllas så effektivt som möjligt.
Möjligheten att slänga batterier och lampor har tagits bort.
Vi har satt upp hyllor för kompostpåsar och hållare i sopbod 1 och sopbod 2.
Samma anslag och ordning gäller båda sopbodarna.
Containrarna kommer att att flyttas för att få plats med ytterligare en container.
Detta kommer att ske vid nästa tömning.
 
Nu hjälps vi all åt att hålla denna ordning och kontaktar mig
om ni har synpunkter  eller tankar på vår miljöstation.

Bästa Hälsningar 
Stefan Holmström (Ordf. Gräftåns samf.)
mob 076-788 9088

 

Allmänt

Vid infarten till Klevfjällsbyn finns en gemensam återvinningsstation för hela området. Tillgång till sopboden med soptunnor för hushållssopor sker i form av en nyckeltagg.
Dessa nyckeltaggar kan köpas på restaurangen under säsong. Övriga tider kontakta miljöansvarig i din förening. Information om detta finns på resp hemsida.

Vid stationen gäller källsortering, vilket innebär att brännbart och återvinningsbart material ska sorteras och läggas i avsedda kärl. Vid stationen finns tydliga instruktioner för hur hanteringen ska ske, ta del av dessa!

  • När du slänger hushållssopor inne i sopboden , överfyll inte kärlen
  • Fyll alla kärlen så att locken går att stänga och i möjligaste mån så att inga tunnor är halvfyllda. 
Vi betalar 190:- per kärl och tömning oavsett fyllnadsgrad, därför är det viktigt att fylla upp kärlen

Observera att grovsopor inte kan lämnas vid sopstationen utan ska lämnas vid någon av kommunens återvinningsstationer i Brånan eller Side.
Se information på Bergs kommuns hemsida.

Städning (210807)

I Lördags (7 aug) hade vi i Lillgräftåns sff städdag med en mycket bra uppslutning, totalt 42 st varav 6 barn/ungdomar.  Av dessa satsade vi 16 st medlemmar som arbetade med att ordna upp vår gemensamma sopstation.   Arbetsuppgifterna var:

-          Måla en andra gång av bägge bodarna ( första strykningen gjordes under fjolårets arbetsdag)

-          Rengöra samtliga sopkärl , vilket gjordes i ån nedanför Bydalsvägen, med högtryckstvätt och rengöringsmedel.

-          Städa upp i sopboden ( sopade golv och väggar), oerhört mycket damm

-          Samlade upp sådant som inte får lämnas vid stationen som kommer att lämnas vid annan återvinning ( har bild som jag kommer att skicka ut senare, min data mognad medger inte detta nu, har pratat med Stefan som kommer att lägga ut den på hemsidan när han kommer hem)

-          Röjde sly och gräs mm

 

Efter avslutad arbetsdag bjöd föreningen samtliga som deltagit på en 3-rätters middag. Detta kan vi göra eftersom vi tar ut en frivillig städavgift på 150 kr/år, ca 75 % av föreningens medlemmar betalar, och de som inte kan delta under städdagen har då bedövat sitt dåliga samvete, och de som deltar får med råge tillbaka i form av middag och trevlig samvaro.

 

Jag tycker att vi fortsättningsvis skall satsa på att hålla rent och snyggt i vår GEMENSAMMA sopbod( inte bara med Daniels hjälp).

  • Besökare: 62620, idag: 250

Script logo